A GDY ZACHORUJE

Rzadko się zdarza, by matka, zarówno ta mieszkająca w mieście, jak i ta ze wsi, pozostawiała swe chore dziecko bez pomocy lekarskiej. Wprawdzie czasem próbuje się jeszcze domowych środków, zwlekając z wezwaniem leka­rza w nadziei, że choroba dziecka jest tylko lekkim niedo­maganiem – są to już jednak przypadki coraz rzadsze. Takim, nielicznym na szczęście, rodzicom trzeba powie­dzieć, że żadnej dziecięcej choroby nie należy lekceważyć. Ani tej, która objawia się gwałtownie, ani tej, która rozpo­czyna się nikłymi i nie budzącymi strachu objawami. Roz­sądna matka wie, że nie zawsze ostro występujące objawy świadczą o powadze choroby.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, witam Cię na moim blogu. Temat mieszkań jest mi znany od bardzo wielu lat. Stąd też decyzja o założeniu tego bloga. Chciałbym tu dzielić się moją wiedzą.
© Wszelkie prawa zastrzeżone