BEZPIECZNE POKONYWANIE PRZESZKÓD

Pomóżmy mu w bezpiecznym pokonywaniu tego, co nie­znane, obce, niezbadane. Uczmy je bezpiecznego scho­dzenia po schodach, bo nie zawsze będzie je można nosić na rękach; uczmy manipulowania nożyczkami, bo już wkrótce będzie musiało robić wycinanki; zapoznajmy je z zasadami ruchu ulicznego, bo ani się spostrzeżemy, jak dorośnie do wieku, w którym chce i musi poruszać się po ulicy bez pomocy dorosłych. Pomóżmy mu pokonywać bezpiecznie i pod naszym nadzorem to, co związane jest z ryzykiem. Dajmy mu sposobność do prawidłowego roz­woju sprawności, siły, refleksu i do okrzepnięcia, jakże ważnej, wiary w samego siebie, w swoje siły i możliwości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, witam Cię na moim blogu. Temat mieszkań jest mi znany od bardzo wielu lat. Stąd też decyzja o założeniu tego bloga. Chciałbym tu dzielić się moją wiedzą.
© Wszelkie prawa zastrzeżone