Kategoria: Jak dbać o dziecko

Dziecko a relacje z innymi ludźmi

Albo kiedy zmuszamy dziecko, żeby całowało różnych ludzi, gdy nie ma na to ochoty, czy znosiło łaskotki, jeśli akurat nie ma nastroju. Nietrudno się domyślić, co może się stać, kiedy tak edukowane dziecko ktoś poprosi o wejście do samochodu, o

Od czego zacząć rozmowę z dzieckiem

Istnieje kilka sposobów podejmowania z dzieckiem rozmowy o zasadach bezpieczeństwa. Prostą i skuteczną metodą jest rozmowa o prawie do nietykalności osobistej oraz o tym, co różni dotykanie, które dla dziecka jest miłe, od takiego, które sprawia mu przykrość, wprawia je

Rozmowa o prawie do bezpieczeństwa

Dziecko powinno się zastanowić, jak by się wówczas zachowało. Tym samym nauczy się samodzielnie oceniać sytuację. Poproś, żeby wymyśliło sposób odzyskania swoich praw. Jedno dziecko powiedziało, że gdyby zabroniono mu jeść, zaczęłoby zbierać jagody. Jeszcze inne stwierdziło, że rozpoczęłoby strajk

Rodzice nie mają prawa zmuszać własnego dziecka do okazywania im czułości

Wytłumacz dziecku, że jeśli nie chce, żeby go dotykano czy całowano, ma prawo głośno to powiedzieć, nawet wtedy, gdy bardzo kocha osobę, która chce to zrobić. W praktyce oznacza to, że nawet rodzice nie mają prawa zmuszać własnego dziecka do

Asertywność u dzieci

Ważne, aby nauka stanowczego odmawiania odbywała się w miejscu, w którym dziecko czuje się bezpiecznie. Dzieci mogą podawać własne przykłady sytuacji, w których trzeba powiedzieć „nie”. Ćwiczenia sprawią, że gdy dziecko znajdzie się w niebezpieczeństwie, bez zastanowienia, niejako automatycznie, odpowie

Rozmawiaj z dzieckiem na temat jego ciała

Wytłumacz dziecku, że ciało jest jego wyłączną własnością i że nikt nie ma prawa go dotykać w sposób, który jest dla niego nieprzyjemny lub wprawia je w zakłopotanie. Pomóż dziecku zrozumieć, że dotyczy to całego jego ciała, od czubka głowy

Powiedz dziecku o groźnych i niegroźnych tajemnicach

Osobnicy napastujący dzieci bardzo często wykorzystują dziecięcą potrzebę dochowania tajemnicy. Dlatego koniecznie trzeba nauczyć dziecko, nawet bardzo małe, odmawiania tego rodzaju prośbom. Najlepiej w ogóle nie uczyć dziecka utrzymywania czegokolwiek w tajemnicy, co nie znaczy, że należy zabraniać przygotowywania niespodzianek

Absolutnie nikt nie ma prawa wymagać od niego dochowania tajemnicy

Kiedy dziecko nauczy się odróżniać sekrety groźne od niegroźnych, można mu już powiedzieć, że absolutnie nikt nie ma prawa wymagać od niego dochowania tajemnicy, która ma jakikolwiek związek z dotykaniem. Dotyczy to każdego rodzaju dotykania, nawet takiego, które sprawia dziecku

Jeśli tego nie zrobią, nigdy nie pozbędą się wstydu, strachu i poczucia winy

Największa trudność, z jaką mamy do czynienia w wypadku seksualnego wykorzystywania dzieci, to ta, że same ofiary bardzo często doświadczają fizycznej przyjemności. Dziecko wówczas wstydzi się i uważa za współwinowajcę. Dodatkowy problem pojawia się wtedy, gdy molestujący jest jedyną osobą,

Wiedza rodziców

Wytłumacz dziecku, że nawet jeśli znalazło się w niebezpieczeństwie, ponieważ złamało jakąś obowiązującą w domu czy w szkole zasadę (co w normalnych warunkach powoduje burę), to ty i tak chcesz o tym wiedzieć i nie będziesz się o to bardzo

Dzieci zazwyczaj uważają, że dorośli im nie wierzą

Musisz zapewnić dziecko, że niezależnie od okoliczności ty i tak zawsze będziesz po jego stronie. Jeśli potem przydarzy mu się jakaś nieprzyjemna przygoda, łatwiej pozbędzie się poczucia winy i nie będzie się bało o niej opowiedzieć. Jeżeli dziecko nie będzie

Nie straszyć napastnika

W jednej z kolportowanych ulotek rodzice mogli przeczytać, że powinni uczyć swoje dzieci mówić temu, kto je napastuje, że o wszystkim opowiedzą rodzicom. Nie jest to mądra rada, ponieważ zastosowanie jej może się okazać bardzo niebezpieczne. Czym innym jest bowiem