RODZINNY WYWIAD

Zacznijmy do rodzinnego wywiadu. Czy w mojej lub współmałżonka rodzinie był ktoś, kto przed ukończeniem 50 roku życia miał kłopoty ze słuchem? Czy u naszego dziecka nie stwierdzono żadnej wady rozwojowej? Czy w przebiegu ciąży i porodu nie było zakłóceń? Czy nie było w naszym małżeństwie konfliktu serologicznego? Czy dzie­cko nie ważyło po urodzeniu mniej niż 1700 g? Jeśii na któreś z tych pytań odpowiemy „tak” – nasze dziecko należy do tej grupy dzieci, które mogą mieć próblemy ze słuchem. Nie znaczy to, że je mają, lub że mogą je mieć, powinny jednak być zbadane przez lekarza specjali­stę, ponieważ procentowo u takich dzieci niedosłuch zda­rza się częściej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, witam Cię na moim blogu. Temat mieszkań jest mi znany od bardzo wielu lat. Stąd też decyzja o założeniu tego bloga. Chciałbym tu dzielić się moją wiedzą.
© Wszelkie prawa zastrzeżone