U DZIECKA SŁYSZĄCEGO

U dziecka słyszącego możemy oczekiwać naty­chmiastowego i mocnego zamrugania powiekami, po któ­rym następuje poruszenie się całego ciałka, a następnie otwarcie obu oczu. Badanie drugiego ucha przeprowa­dzamy wtedy, gdy dziecko uspokoi się całkowicie i znów zapadnie w sen. Po kilku dniach przeprowadzamy podobną próbę, wywo­łując innego rodzaju hałas, np. grzechotką, dzwonkiem, głośnym zawołaniem. Czasem dziecko słyszy tylko jeden rodzaj dźwięków, np. nisko brzmiące lub tylko wysokie. Reagowanie dziecka na różnego rodzaju dźwięki przema­wia za tym, że odbiera ono pełną skalę dźwięków. Reakcja dziecka na trzaśnięcie drzwi, skrzypienie pod­łogi pod nogami przechodzącej osoby lub na inny odgłos połączony z ruchem i wibracją powietrza, nie jest miaro­dajna.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, witam Cię na moim blogu. Temat mieszkań jest mi znany od bardzo wielu lat. Stąd też decyzja o założeniu tego bloga. Chciałbym tu dzielić się moją wiedzą.
© Wszelkie prawa zastrzeżone