WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERU I PSYCHIKI

Tę potrzebę dziecka podkreślam z wielkim naci­skiem, gdyż z jednej strony zdajemy sobie sprawę z jej cię­żaru gatunkowego, z drugiej zaś z powszechności zjawi­ska, jakim jest jej niedocenianie, a nawet wręcz lekceważenie. 0 ile dziecku w wieku szkolnym częściej montuje się jakieś biureczko, półkę, regał, o tyle dziecko małe i przedszkolne pozostaje bez swego przydziału i, nie­stety, często bywa przepędzane z miejsca na miejsce. Przeprowadzane badania nad rozwojem dzieci i czynni­kami wpływającymi dodatnio bądź ujemnie na ten rozwój, wykazały, że posiadanie lub brak własnego kąta ma nie­bagatelny wpływ na kształtowanie się charakteru i psy­chiki dziecka.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, witam Cię na moim blogu. Temat mieszkań jest mi znany od bardzo wielu lat. Stąd też decyzja o założeniu tego bloga. Chciałbym tu dzielić się moją wiedzą.
© Wszelkie prawa zastrzeżone