Zasady samoobrony

Nauka zasad samoobrony zawiera wiele elementów i nie zawsze konieczne jest stosowanie wszystkich naraz. Mogą na przykład istnieć ograniczenia religijne lub kulturowe, z powodu których dzieciom nie wolno używać siły fizycznej. Rozmowa o dobrym i złym dotykaniu może uświadomić dziecku, że już zostało wykorzystane seksualnie. Jeśli prowadzący zajęcia nauczyciel spotka się z taką sytuacją, będzie musiał się zwrócić do regionalnej organizacji, która pomaga wykorzystywanym seksualnie dzieciom. Wiele pomysłów zamieszczonych na początku tej książki można wykorzystać do rozmów z dziećmi w żłobkach, przedszkolach i szkołach oraz do pracy z młodzieżą w grupach koleżeńskich. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, witam Cię na moim blogu. Temat mieszkań jest mi znany od bardzo wielu lat. Stąd też decyzja o założeniu tego bloga. Chciałbym tu dzielić się moją wiedzą.
© Wszelkie prawa zastrzeżone